top of page

Byggprojektledning

Anlita någon av våra byggprojektledare för att känna er trygga med leveransen.

Smidigt genomförande

Entreprenörer och övrig personal involveras och informeras regelbundet så de kan känna sig trygga med vad som pågår. Genom ett tätt samarbete styr vi upp byggprojektet från start till mål och håller alla inblandade parter nöjda. Vid ett byggprojekt jobbar vi tillsammans med en gemensam tidsplan, budget och aktiviteter . Vi ser till att ha täta byggmöten med entreprenörer och beställare så att det levereras enligt  fastställda beställarkrav.  Tillsammans genomför vi ett lyckat och korrekt projekt.

bottom of page