top of page

Efterbesiktning

Har fel upptäckts vid slutbesiktningen, då kan man behöva göra en efterbesiktning. 

Vid efterbesiktningen undersöks om fel som noterats vid tidigare slutbesiktning har blivit åtgärdade. Efter att besiktningen är genomförd skriver besiktningsmannen ett utlåtande. I utlåtandet antecknas om de tidigare felen är avhjälpta. Det kan även tillkomma nya noteringar vid en efterbesiktning.  

Kontakta oss så hjälper vi dig med vilken typ av besiktning som passar dig bäst.

bottom of page