top of page

Kalkyl

För att komma fram till ett lyckat projektavslut med god ekonomi så krävs det en genomtänkt kalkyl

Kalkylarbete

Kalkylarbetet ger en stabil budget i det framtida arbetet med entreprenaden. Tjänsten ger er en möjlighet till framfart utan att behöva anställa entreprenad ingenjörer. En kalkyl startas alltid upp med inläsning av dokument,  inmätning av ritningar för att sedan gå vidare med de prissatta mängderna. Beräkningarna görs i de avancerade kalkylprogram som vi arbetar med. Ni som kunder väljer hur ni vill få kalkylen levererad, via PDF eller användarvänlig excell och/eller båda delarna.

 

Står ni inför en kommande upphandling och behöver hjälp så kan vi också bistå med förfrågningsunderlag, anbudsinbjudningar och offertskrivning, allt för att ni ska ha större chans att vinna upphandlingen och därefter avsluta entreprenaden med god ekonomi.

bottom of page