top of page

Slutbesiktning

Är entreprenaden eller fastigheten klar, då behövs en opartisk besiktningsman för en slutbesiktning.

Tag hjälp av våra besiktningsmän med slutbesiktningen för att lämna över entreprenaden till beställaren. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetet utförts fackmässig och underlag för kontrakt samt övrig dokumentation gås igenom. Vid en slutbesiktning så går besiktningsmannen igenom egenkontrollerna och gör samtidigt en okulär besiktning. Efter godkänd slutbesiktning är leveranser och entreprenaden formellt överlämnad till beställaren. 

 

Vid allvarliga fel eller inte färdigställd entreprenad kan det påkallas ny slutbesiktning.

Kontakta oss så hjälper vi er med er slutbesiktning

bottom of page