top of page

Särskild Besiktning

Behöver du en särskild besiktning av något som redan är godkänt i slutbesiktningen eller efter annan överlämning. 

Denna besiktning kan även genomföras om ett specifikt fel uppstått under ansvarstid. Den nya besiktningen gäller då endast påtalade fel. Det är alltid besiktningsmannen som grundar sin bedömning om det reklamerade felet är rätt eller fel. Särskilda besiktningar avslutas alltid med ett slutmöte och utlåtandet skickas snaras till beställaren och entreprenören.

Kontakta oss så hjälper vi er om ni stöter på särskilda fel och behöver en extra besiktning

bottom of page