top of page

Underhållsplan

Att göra en underhållsplan hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick. Du kan också lägga en plan för framtida åtgärder. Ni planerar för föreningens framtida ekonomi genom att se över fastighetens underhåll och ger er en ekonomisk trygghet. 

Vad är en underhållsplan

Våra underhållsplaner beskriver det tekniska behovet av en fastighet, vad som behöver göras med fastigheten inklusive förslag på åtgärder samt kostnaderna för detta.

Vi hjälper dig att dokumentera vilka renoveringar som behöver göras, när i tiden de behöver göras, och vad dessa medför för kostnader. Genom att göra en underhållsplan så kan du på ett genomtänkt sätt jämna ut kostnaderna och minska risken för oförutsedda utgifter.  Vid genomförandet av en underhållsplan så besiktar vi alla delar som ska ingå i underhållsplanen. En underhållsplan är bra både för bostadsrättsföreningar, privata bostäder och hyresfastighetsägare. Genom att hålla efter skicket på fastigheten så håller ni också nere kostnaderna för drift och underhåll. En underhållsplan sträcker sig normalt över de närmsta 30 åren men vill ni så planerar vi upp till 50 år framåt. 

Kontakta oss så hjälper vi er med er egen underhållsplan

bottom of page